Efter Microsofts nyligen genomförda förvärv av Softomotive ingår nu WinAutomation som en del prenumerationsavtalet per användare med bevakad RPA.

Ladda ned WinAutomation

Prissättning för Power Automate

Licens per användare

Prenumerationsavtal per användare

Tillåt enskilda användare att skapa obegränsade flöden utifrån deras unika behov.

Prenumerationsavtal per användare $15

per användare/månad

Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Låt enskilda användare skapa ett obegränsat antal flöden samt automatisera äldre program via robotstyrd processautomation (RPA) och AI.

Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA $40.00

Per användare/månad 1

Licens per flöde

Prenumerationsavtal per flöde

Implementera flöden med reserverad kapacitet för ett obegränsat antal användare i hela organisationen.

Prenumerationsavtal per flöde $100.00

för fem flöden per månad 1, 2

Det pris som visas ovan är endast avsett för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

1 För att kunna köpa och tilldela Power Automate-licenser med ett prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA eller per flöde måste du ha åtkomst till administrationscentret för Microsoft 365 med antingen rollen global administratör eller faktureringsadministratör.

2 Ytterligare flöden kan köpas för $100.00 per flöde/månad.

Har du frågor om inköp eller krav för olika prenumerationsavtal?

Utforska Power Automate-prenumerationsavtal

Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Flödeskörning
Aktiva flöden per användare Obegränsat 3 Obegränsat 3 Ej tillämpligt
Aktiva bevakade RPA-robotar -- 1 robot 4 --
Aktiva obevakade RPA-robotar -- per robot per robot
Tjänstkrediter för AI Builder 5 5 000/månad
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Microsoft Dataflex Pro 50 MB databaskapacitet 6
200 MB filkapacitet 6
Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Flödeskörning
Aktiva flöden per användare
Obegränsat 3 Obegränsat 3 Ej tillämpligt
Aktiva bevakade RPA-robotar
-- 1 robot 4 --
Aktiva obevakade RPA-robotar
-- per robot per robot
Tjänstkrediter för AI Builder 5
5 000/månad
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Microsoft Dataflex Pro 50 MB databaskapacitet 6
200 MB filkapacitet 6
Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Flödeskörning
Aktiva flöden per användare
Obegränsat 3 Obegränsat 3 Ej tillämpligt
Aktiva bevakade RPA-robotar
-- 1 robot 4 --
Aktiva obevakade RPA-robotar
-- per robot per robot
Tjänstkrediter för AI Builder 5
5 000/månad
Vad ingår?
Anslut till dina data
Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Microsoft Dataflex Pro
50 MB databaskapacitet 6
200 MB filkapacitet 6

3 Användningen regleras av tjänstens begränsningar. I https://aka.ms/platformlimits finns mer information.

4 Författande av UI-flöden samt orkestrering och hantering av roboten ingår.

5 Kapaciteten med AI Builder-tjänstkrediter sammanställs på klientorganisationsnivå. Köp ytterligare kapacitet per 1 miljon tjänstkrediter för $500.00/månad.

6 Dataflex Pro-databaskapacitet och -filkapacitet sammanställs på klientorganisationsnivå.

Utforska Power Automate-tilläggen

AI Builder

Införliva AI i dina flöden.

AI Builder $500.00

per enhet/månad 7

Tillägg för obevakad RPA

Automatisera backend-processer via robotstyrd processautomation (RPA) – utan användarinteraktion.

Tillägg för obevakad RPA $150.00

per robot/månad
Kräver ett prenumerationsavtal per flöde eller per användare med bevakad RPA

7 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket om 1 miljon tjänstkrediter sammanställda på klientorganisationsnivå. Utforska AI Builder-kalkylatorn om du vill beräkna kostnaderna.

Resurser och utbildning

Läs licensguiden

Se vanliga frågor om licensiering

Utveckla dina färdigheter i Power Automate