Prissättning för Power Automate

Licens efter användare

Abonnemang per användare

Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

131,10 kr

per användare/månad

Tillåt enskilda användare att skapa obegränsade flöden baserat på deras unika behov.

Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

131,10 kr

per användare/månad

Låt enskilda användare skapa ett obegränsat antal flöden plus automatisera äldre appar genom robotstyrd processautomation (RPA) och AI.

Licens efter flöde

Per flöde-plan

Startar vid

873,70 kr

För fem flöden/månad1

Implementera flöden med reserverad kapacitet för ett obegränsat antal användare i hela organisationen.

* Det pris som visas ovan är endast avsett för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

1 Ytterligare flöden kan köpas för $100.00 per flöde/månad.

Har du frågor om inköp eller krav för olika prenumerationsavtal?

Utforska Power Automate-prenumerationsavtal

Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Flödeskörning
Aktiva flöden per användare Obegränsat2 Obegränsat2 Ej tillämpligt
Aktiva bevakade RPA-robotar3 -- 1 robot3 --
Aktiva obevakade RPA-robotar3 -- per robot per robot
Tjänstkrediter för AI Builder4 5 000/månad
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 50 MB databaskapacitet5
200 MB filkapacitet5
Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Flödeskörning
Aktiva flöden per användare
Obegränsat2 Obegränsat2 Ej tillämpligt
Aktiva bevakade RPA-robotar3
-- 1 robot3 --
Aktiva obevakade RPA-robotar3
-- per robot per robot
Tjänstkrediter för AI Builder4
5 000/månad
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 50 MB databaskapacitet5
200 MB filkapacitet5
Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
Från $100.00 per månad
Flödeskörning
Aktiva flöden per användare
Obegränsat2 Obegränsat2 Ej tillämpligt
Aktiva bevakade RPA-robotar3
-- 1 robot3 --
Aktiva obevakade RPA-robotar3
-- per robot per robot
Tjänstkrediter för AI Builder4
5 000/månad
Vad ingår?
Anslut till dina data
Använd fördefinierade anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
50 MB databaskapacitet5
200 MB filkapacitet5

2 Användningen regleras av tjänstens begränsningar. I https://aka.ms/platformlimits finns mer information.

3 Redigering av datorflöden samt robotorkestrering och -hantering ingår. Varje robot kan köra mer än en diskret process (datorflöde) men processerna måste vara serialiserade för att köras i sekvens. Ladda ner licensieringsguide för mer information.

4 Tjänstkreditkapacitet för AI Builder sammanställs på klientorganisationsnivå. Köp ytterligare kapacitet för 1 miljon tjänstkrediter för $500.00/månad. Läs mer om tjänstkrediter för AI Builder i dokumentation eller ladda ner licensieringsguide för mer information.

5 Berättiganden för Dataverse databas- och filkapacitet sammanställs på klientorganisationsnivå.

Utforska Power Automate-tilläggen

AI Builder

4.368,50 kr

per enhet/månad6

Införliva AI i dina processer.

Tillägg för obevakad RPA

1.310,60 kr

per robot/månad

Automatisera serverdelsprocesser genom robotstyrd processautomation (RPA), utan att kräva interaktion av en person.

  • Kräver prenumerationsavtal per flöde eller per användare med bevakad RPA. 5 000 AI Builder tjänstkrediter per månad ingår.

6 Varje AI Builder tilläggsenhet är ett paket om 1 miljon tjänstkrediter sammanställda på klientorganisationsnivå. Gå till AI Builder-kalkylatorn för att beräkna kostnaderna.

Resurser och utbildning

Läs licensguiden

Se vanliga frågor om licensiering

Utveckla dina färdigheter i Power Automate